Stöd och matchning, The Best Way

Stöd och Matchning är ett coachnings-program som erbjuder personlig och behovsbaserad vägledning i ditt jobbsökande, vi kallar det The Best Way.

Programmet innehåller bland annat personlig handledning, utbildningsstöd och hjälp med CV och ansökningar. Syftet med Stöd och Matchning är att du så snabbt som möjligt ska få ett jobb eller börja studera.

Eftersom vi även jobbar med bemanning och rekrytering har vi ett stort nätverk av företagskontakter och det finns möjlighet att göra besök på olika arbetsplatser.

Läs mer om Stöd och Matchning här!

GÖR SÅ HÄR:

Programmet består av sex delar. Varje del består av ett coachningsmöte och/eller ett seminarium i en mindre grupp. Programmet är uppdelat i två faser där den första fasen baseras på utbildning och den andra fasen på uppföljning. Coachning och jobbsökning sker under alla 12 veckor.

Hand_01FÖR VEM?

The Best Way vänder sig till dig som är arbetssökande och är inskriven på Arbetsförmedlingen.

 

Hand_02HUR ANSÖKER DU?

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och säg att du vill skriva in dig på Stöd och Matchning – The Best Way.

 

Hand_03EN SAK TILL

Innan du ansöker är det en sak till du behöver veta om oss, vi är Best!