Sparbanken Rekarne

Sparbanken Rekarne är den ledande banken i Eskilstuna och Strängnäs kommuner, med en affärsvolym på drygt 40 miljarder kronor och 115 anställda på våra tre kontor i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred. Hos oss finns stark tillväxt, nöjda kunder, fräscha kontor och glada medarbetare. Vi är en självständig bank som till hälften ägs av Sparbanksstiftelsen Rekarne och till hälften av Swedbank.

Med det största antalet kunder inom både privat och företag av alla bankerna på våra orter visar vi att vi kan den lokala marknaden och att vi känner våra kunder. Bankens styrelse, ledning och medarbetare finns nära kunderna, vilket gör att vi kan fatta snabba beslut. Vi vill vara banken med bäst tillgänglighet på orten.

Vårt arbete genomsyras av socialt ansvarstagande; sedan 1996 har banken och stiftelsen tillsammans har investerat över 250 miljoner kronor på lokal utveckling.